Xoài sấy dẻo giá sỉ

2019-11-21T04:16:44+00:00 Categories: Tin tức|

Xoài sấy dẻo giá sỉ là những sản phẩm có giá rẻ theo số lượng nhất định do các đơn vị sản xuất cung cấp cho địa lý, thương buôn trên thị trường. Hiện nay có rất nhiều hơn vị [...]

“Vua” nông trang hữu cơ

2018-10-04T08:11:38+00:00 Categories: Tin tức|

Hành trình xây dựng nông trang hữu cơ của ông Nguyễn Lâm Viên, Chủ tich HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Vinamit đã được Bộ Nông nghiệp Mỹ và châu Âu cấp giấy chứng nhận. Công ty có vùng nguyên [...]

Thực phẩm hữu cơ đang gây “sốt”

2018-10-04T08:10:35+00:00 Categories: Tin tức|

Thị trường thực phẩm hữu cơ (organic) đang ăn nên làm ra, còn nhiều dư địa cho các doanh nghiệp chân chính khai thác nhưng cũng lắm kẽ hở để những kẻ làm ăn gian dối trục lợi. Liên tục [...]